Jämställdhet handlar inte bara om kön

Jämställdhet handlar inte bara om kön

  Jämställdhet behöver inte enbart syfta till kön, även om det oftast är det man pratar om, eftersom det är där de största skillnaderna ligger. Särbehandlingen mellan kvinnor och män har alltid varit enorm då kvinnor alltid setts underlägsna män och till och med som mäns ägodelar snarare än egna människor. I stora delar av världen lever denna syn på kvinnor fortfarande kvar och det finns stora begränsningar i hur världens kvinnor får leva och röra sig. Sociala och ekonomiska skillnader En mer jämställd värld syftar även till att klasskillnaderna ska jämnas ut och att sociala och kulturella kapital inte Read more »

Kända jämställdhetskämpar

Kända jämställdhetskämpar

  Under åren har många starka människor kämpat och slagits för att göra världen mer jämställd, och samhället vi har idag hade inte sett likadant ut om det inte var för dem. Några kvinnor har gjort extra starka insatser som är värda att lyfta upp och komma ihåg. Suffragetterna – De var en stor grupp kvinnor som verkade i flera olika länder på 1800-talet och framåt. Det var tack vare dem som USA gav kvinnor rösträtt 1920. Eva Peron – Verkande feminist i Argentina. På 40-talet startade hon Argentinas första kvinnliga parti, och tack vare dem införde landet senare kvinnlig Read more »

Det feministiska partiet

Det feministiska partiet

  I April 2005 fick Sverige sitt kanske första riktiga parti för jämställdhet, då det feministiska partiet Feministiskt Iniviativ (Fi!) såg dagens ljus. Partiledaren Gudrun Schyman har tidigare varit partiledare i vänsterpartiet, som är det partiet förutom Fi! som har bäst politik när det gäller jämställdhet. Partiets uppkomst Partiet startades av en handfull kvinnor med Schyman i toppen, och presenterades på en presskonferans 2005. Efter bara en vecka var över 2000 personer intresserade av att gå med i partiet vilket får ses som en succé. Kort därefter beslutades att partiet skulle ställa upp i riksdagsvalet 2006, vilket gav dem cirka Read more »

Kvotering och vad det innebär

Kvotering och vad det innebär

  De senaste åren har det pratats mycket om kvotering i samband med jämställdhet. Kvotering innebär att man på till exempel en arbetsplats tar in personer från en minioritet för att göra arbetsplatsen mer jämställd. Detta kan handla om både ålder, kön och nationaliteter eller vissa funktionsnedsättningar. Positiva röster om kvotering Under 2016 har regeringen i Sverige diskuterat Ett nytt lagförslag, där kvotering måste ske i bolag som har för låg andel kvinnor i styrelsen. För de som inte lyckas ta in tillräckligt många kvinnor sett till antal män väntar höga böter. Förslaget är något radikalt och många röster har Read more »

Feminismens historia

Feminismens historia

  Det är svårt att säga exakt när feminismen som rörelse började, men den tog fart ordentligt i mitten av 1800-talet. Innan dess hade många kämpat för kvinnors rättigheter, men utan inställningen att allt skulle bli jämställt mellan män och kvinnor. En av de viktigaste kämparna under 1800-talet var Emmeline Pankhurst, som var en av grundarna till de nu mera Världskända och filmatiserade suffragetterna. De kvinnliga aktivisterna som deltog i rörelsen verkade hårt i storbritannien och USA under 1800-talet och början av 1900-talet för att göra samhället mer jämställt och ge kvinnor samma rättigheter som män. Deras många kamper lyckades Read more »