Jämställdhet handlar inte bara om kön

 

Jämställdhet behöver inte enbart syfta till kön, även om det oftast är det man pratar om, eftersom det är där de största skillnaderna ligger. Särbehandlingen mellan kvinnor och män har alltid varit enorm då kvinnor alltid setts underlägsna män och till och med som mäns ägodelar snarare än egna människor. I stora delar av världen lever system-825314_1920denna syn på kvinnor fortfarande kvar och det finns stora begränsningar i hur världens kvinnor får leva och röra sig.

Sociala och ekonomiska skillnader

En mer jämställd värld syftar även till att klasskillnaderna ska jämnas ut och att sociala och kulturella kapital inte ska leda till att människor särbehandlas. Detta innebär att alla människor bör ha rätt till utbildning, något som Sverige lyckats genomföra i och med att även universitetsutbildning är gratis samt går att söka bidrag för. Ett annat steg i rätt riktning är den nya lagen om körkort, där det nu går att Söka csn-lån för att ta körkort och därmed sudda bort stämpeln om att körkort är en klassfråga. Detta bidrar till ett mer jämställt Sverige då fler har chans att utbilda sig, ta körkort och skaffa bättre jobb oavsett ekonomiskt kapital.