Ärendehantering kan förbättra jämställdheten

Att ta hjälp av tekniken för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen är väldigt smart. Företag kan på många olika vis använda tekniken för att bidra till bättre jämställdhet, men även förbättra arbetsplatsen och effektivisera arbetsuppgifterna.

Något som kan vara rent av omöjligt för anställda, oavsett förutsättningar, är att organisera hanteringen av kundernas kommunikation med företaget. Därför behövs tekniska hjälpmedel såsom ärendehantering för att komma tillrätta med det. Ärendehanteringssystem kallas även för CRM och innebär att man med hjälp av tekniken, får bättre kontroll över kundernas interaktioner med företaget. Ett typiskt exempel på det är om kunderna mejlar företaget angående ett ärende. Kunden får då ett ärendenummer som sedan kan användas för att koppla ihop kunden med ett eller flera ärenden. På så vis blir det betydligt lättare att hjälpa kunden och det blir även lättare för personalen att göra ett bra jobb som kunden blir nöjd med.