Skapa ett jämställt kontor

Ett jämställt arbetsliv har många fördelar. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter, det handlar alltså om rättvisa. Att öka jämställdheten på kontoret gör att verksamheten vinner en bättre lönsamhet, samtidigt som arbetsmiljön upplevs som bättre av medarbetarna.

När du ska påbörja arbetet att skapa ett jämställt kontor är det bra att utgå från trevliga lokaler med goda förutsättningar till samarbete och lyhördhet inför de anställdas behov. Med en lång lista på kontorshotell i Stockholm, som du hittar hos Helio, kan du välja bland lokaler med tillgång till städning, föreläsningar, kaffe och mycket mer. Att hitta kontorshotell i Stockholm med bra läge och hög bekvämlighet kan vara svårt, men via Helio hittar du snabbt en stor mängd prisvärda alternativ.

Skapa en inkluderande arbetskultur

Som chef behöver du vara väl införstådd kring vad lagen säger om diskriminering och arbetsmiljö. Du kan också satsa på att grundlägga en inkluderande kultur i arbetsgruppen, och skapa jämställda processer. En verksamhetsledare kan bidra till en jämställd arbetsplats på många sätt, där du kan utgå från din verksamhet för att hitta rätt tillvägagångssätt. Utöver jämställdhet är det också viktigt att tänka på jämlikhet på arbetsplatsen. Jämställdhet handlar om en rättvisa mellan könen, medan jämlikhet innebär att alla de anställda ska ha samma värde och få en likvärdig behandling. Jämställdhet är alltså en sorts underkategori till jämlikhet.

Praktiskt jämställdhetsarbete

Du kan i din chefsposition välja att endast göra det mest nödvändiga för att följa lagen. Men du har också möjlighet att utvidga företagets jämställdhetsarbete så att det får en mer positiv påverkan på organisationen. Här kan du jobba med de delar du mest kan påverka, som inom ditt eget personliga ansvarsområde. Då kan du göra skillnad, oavsett vilken tyngd den övriga organisationen lägger vid jämställdhet.

Om du har ett personalansvar kan du påverka jämställdheten i din organisation eller grupp på flera olika sätt. Du kan adressera jämställdhetsfrågor med medarbetarna i grupper och på tu man hand, vid regelbundna möten och sammankomster. Är du arbetsgivare bör du hela tiden arbeta för att främja lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet, oavsett vilket kön dina anställda har. Detta arbete behöver utföras inom rekrytering, föräldraskap, utbildning, arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

Enligt lagen bör du ha jämställda rekryteringsprocesser från start till slut. Gruppens arbetsmiljö bör vara helt fri från trakasserier, även sexuella sådana. Alla medarbetare bör ha samma förutsättningar att utföra sitt jobb, oavsett vilket kön de har. Du bör göra lönekartläggning och se till så att allas arbete värderas på en likvärdig grund. Kvinnor och män bör ha samma möjlighet att utöva inflytande, och när det är dags för föräldraledighet behöver du se till så att ingen missgynnas. Är du personalchef behöver du ha bra koll på alla ovanstående punkter.