Jämställdhet bland barn

 

Genusfrågorna har gått varma i det svenska samhället under de senaste åren, det pratas om genusmedvetna föräldrar och att våga överträda gränser mellan könen för såväl barn som vuxna. Idag har det skett många förändringar jämfört med hur det var bara för tio eller tjugo år sedan, och allt fler anser att barn ska få vara barn utan att alltid behöva delas in i typiskt pojkigt och flickigt.

Könsneutrala kläder och leksaker

Det har blivit allt mer populärt med så kallade könsneutrala kläder och leksaker. Till detta syftas sådant som inte anses som vara varken pojkigt eller flickigt. Detta har fått stor uppståndelse och Blandade reaktioner child-817368_1280runt om i världen. Kläder och saker som brukar ses som flickiga är till exempel rosa, glittrigt, barbiedockor och prinsessklänningar. Det som anses pojkigt är superhjältar, mörka färger, vapen och bilar. Genom att låta barn leka med mindre könskodade leksaker och vara klädda mer neutralt så anser många att det är större chans för jämställdhet i framtiden, då barnen lär sig att inte göra någon skillnad på kön. Samtidigt får detta mycket kritik för att barn istället borde få tillgång till hela spektrat och låta pojkar klä sig i rosa och klänningar och flickor ha mörka, pösigare kläder och leka med bilar till exempel. Det finns alltså både för- och nackdelar, men det som de flesta är överens om är att man inte ska begränsa sina barn. Istället bör man låta barnen leka fritt och klä sig efter hur de själva vill, utan att bli påverkade av vuxnas åsikter.

Är det farligt?

Många undrar om det är farligt och kan påverka barns uppväxt negativt att bli uppfostrade mer könsneutralt. Det enkla svaret är nej, det finns inget som tyder på det. Tvärtom är det större chans att barnen inte fastnar i negativa könsroller och istället hittar en större trygghet i att vara sig själv och respektera sina medmänniskor.