Feministisk konst

Författare och konstnärers verk har alltid varit en slags reflektion av tiden de lever i, och har som sådan också uttryckt olika politiska strömningar och åsikter. Dagens konst är inget undantag, och något som får allt mer uppmärksamhet och får ta allt större utrymme är feministisk konst. Med ”feministisk konst” avses delvis sådan konst som har skapats av konstnärer som är feminister, men även konst som helt enkelt visar kvinnors liv och erfarenheter, eller vars syfte är att påverka den samtida samhällsdebatten om jämställdhet. Inriktningen fick ett uppsving framförallt under 1960- och 1970-talen, och har ofta kallats för den viktigaste konstörelsen efter andra världskriget.

Trots det invigdes den första permanenta utställningslokalen för feministisk konst för bara 12 år sedan. Det var Brooklyn Museum i New York som tog initiativet att starta en sådan utställning, efter att konstsamlaren Elisabeth A. Sackler donerad de finansiella medlen som krävdes. Således grundades Elisabeth A. Sackler-institutet för feministisk konst, där Maura Reilly var den första kuratorn. Hon menade år 2007 att Museum of Modern Art, det mest välkända konstmuseet i New York, var en av USA:s mest sexistiska institutioner. I motsats kan nämnas att Moderna museet i Stockholm och Tate i London vid samma period hade satsningar som gick ut på att köpa in konst av kvinnliga konstnärer.

Feministisk konst kan se mycket annorlunda ut beroende på var i världen konstnären är verksam, och det är något som har återspeglats i många utställningar av feministisk konst, där man försöker anamma ett globalt perspektiv. Reilly menar att det är naturligt att feministiska konstnärer har annorlunda approach till sin konst och olika förhållanden till feminism, eftersom de lever i olika kulturella kontexter. I ett land kan det vara en starkt feministisk handling bara att vara kvinna och konstnär, medan kvinnor i friare länder arbetar med andra aspekter än de traditionella, feministiska frågorna.

Om du själv skulle vilja inreda ditt hem med feministisk konst, ska du gå in på Nordicdesigncollective.se. Där finns en stor mängd tavlor från nordiska konstnärer inom en rad olika stilar och inriktningar, så att du kan hitta något som passar både din estetiska smak och dina politiska åsikter.