Kvotering och vad det innebär

 

De senaste åren har det pratats mycket om kvotering i samband med jämställdhet. Kvotering innebär att man på till exempel en arbetsplats tar in personer från en minioritet för att göra arbetsplatsen mer jämställd. Detta kan handla om både ålder, kön och nationaliteter eller vissa funktionsnedsättningar.

Positiva röster om kvoteringhands-247507_1280

Under 2016 har regeringen i Sverige diskuterat Ett nytt lagförslag, där kvotering måste ske i bolag som har för låg andel kvinnor i styrelsen. För de som inte lyckas ta in tillräckligt många kvinnor sett till antal män väntar höga böter. Förslaget är något radikalt och många röster har höjts både till det positiva och negativa.

De positiva rösterna menar att det alltid finns lika delar kompetenta kvinnor som män, och att problemet ligger i att män, som oftast är högst uppsatta i bolag, helt enkelt föredrar att anställa andra män och inte kvinnor. Detta syns tydligt på siffror som visar att de yrkesmässigt högt upsatta i Sverige nästan alltid är män, trots att det idag är lika många välutbildade kvinnor i yrkeslivet med samma typ av kompetens. Kvotering är således det enda sättet att få till jämställda arbetsplatser om män inte frivilligt börjar se till kompetens istället för att bara anställa andra män till högt uppsatta positioner.

Negativvote-146962_1280a röster om kvotering

Självklart är inte alla positiva till kvotering, få gillar att staten ska lägga sig i hur privata företag ska anställa. Många menar att kvotering drabbar de kompetenta män som riskerar att få se sina platser gå till mindre kompetenta kvinnor, och att det på det sättet ändå inte blir jämställt. Frågan det hela står och faller på är om egentligen företag helt och hållet klarar av att anställa efter kompetens istället för kön och andra yttre attribut, för om så är fallet bör arbetsplatserna trots allt bli jämställda utan påtvingad kvotering och lagen är därmed helt onödig.

Olikheter är nödvändigt

Kvotering behöver inte bara handla om att få jämt antal män som kvinnor, utan också att få ett utspritt åldersspann och personer från olika bakgrunder, både socialt och ekonomiskt. Detta för att kunna bredda arbetsplatser och andra sociala grupperingar och få in personer med så mycket olika egenskaper och kunskap som möjligt. Olikheter behövs för att komplettera varandra och är det bästa sättet för att nå höga resultat.