Varför är jämställdhet viktigt?

Varför är jämställdhet viktigt?

Jämställdhet är vitalt i vårt moderna samhälle och innebär att män och kvinnor erhåller samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom samtliga områden i livet. Alla människor har och får rätten att forma sina egna liv utan att kön eller hudfärg orsakar begränsningar i deras liv. Målet med jämställdhet är att alla, män och kvinnor, oavsett vilken socioekonomisk grupp man kommer från, var i Sverige man bor, kön, ålder, sexuell orientering, religion, etnicitet eller funktionsförmåga ska ha samma möjligheter utan att bli utsatta för diskriminering. Vi åtnjuter privilegiet att leva i ett jämlikt samhälle, i alla fall politiskt och juridiskt. Problemet Read more »