Så kan man arbeta med jämställdhet i skolan

För att skapa ett jämställt samhälle är det viktigt att så tidigt som möjligt förmedla värderingar om allas lika värde till barnen som kommer att växa upp och forma framtidens samhälle. Förutom föräldrarna är det skolan som har det största ansvaret för att detta blir verklighet. Därför bör man redan från årskurs 1 ta upp frågor om jämställdhet i skolan, och göra det regelbundet under barnens skolgång.

När barnen går i lågstadiet passar det till exempel bra att använda sig av film som medium för att arbeta med jämställdhetsfrågor, eftersom det är något som lätt fångar barnens uppmärksamhet och som de tycker är roligt, nästan oavsett vad filmen handlar om. Filmerna, som självklart bör behandla jämställdhet, kan sedan användas som utgångspunkt för diskussioner och reflektioner i klassen.

För de lite äldre barnen, från årskurs 7 och uppåt, kanske det passar bättre att en person de ser upp till och som är aktiv i jämställdhetsfrågor kommer och föreläser på skolan. Det kan vara allt från en artist till en politiker.

I Växjö valde man att låta alla skolor i kommunen ha en temavecka, där samtliga årskurser på olika sätt arbetade med jämställdhet för att reflektera över bland annat könsroller. De arbetade med samtliga metoder som beskrivs ovan, och kommunen hade till exempel sedan tidigare gett i uppdrag åt elever från Växjös Kulturskola att skapa en serie filmer om just jämställdhetsfrågor. I dessa filmer skildrades olika situationer som kan uppstå i barns vardag, och hur man löser dem för att ingen ska bli ledsen eller ta illa vid sig. Om du bor i Växjö, men vill flytta närmare en viss skola som du tycker har ett bra jämställdhetsarbete, kan du gå in på Qleano.se för att få hjälp med flyttstädning i Växjö. Där kan du säkerligen också hitta en städfirma som satsar på jämställdhet bland sin personal.