Därför behövs internationella kvinnodagen

2018 år det 100 år sedan en nästan enig riksdag fattade beslut om lika rösträtt för män och kvinnor i Sverige. Innan dess hade mannen rösträtt, och en kvinna fick finna sig i att sakna demokratiskt inflytande. Från år 1884 hade kvinnor och män samma myndighetsålder, men ännu flera decennier efter det släpade vissa rättigheter som brukar tillkomma myndiga individer i ett demokratiskt samhälle – som rätten att rösta. Sverige var varken först eller sist med den kvinnliga rösträtten. Italien var exempelvis före. Borgar då rösträtten för jämlikhet på alla plan kan man undra? I hemmet finns det fortfarande stora skillnader i arbetsinsats, enligt de mätningar som görs. Den största delen av det dagliga hushållsarbetet står fortfarande kvinnan för. Även projektledningen för hushållet och barnen faller oftare på kvinnans lott än på mannens. När mannen tar ansvar för barn och hushåll beröms han ofta, och anses vara mycket “snäll” för att han gör det

Skillnader i arbetslivet

Man säger ofta att en professionell kvinnas värsta fiender är hennes kvinnliga medarbetare. Det impliceras att kvinnor har svårare för att se sina medsystrar lyckas och bli framgångsrika i yrkeslivet, än tvärtom. Kanske är det en av orsakerna till att det är vanligare med huvudvärk hos kvinnor? Det påstår också att en kvinna som ska lyckas behöver göra bättre ifrån sig, än en man. Det skulle i så fall innebära att dels arbetar en kvinna hårdare på arbetet för att nå samma position som en man, dels kritiseras hon av sina medarbetare hårdare än en man skulle blivit kritiserad. Om det dessutom är sant att hon arbetar hårdare i hemmet, och tar ett större ansvar för att familjen ska fungera i alla sina delar och aktiviteter, borde stressrelaterade sjukdomar vara en risk. Det pratas om det osynliga “glastaket”, som är den osynliga karriärgräns en kvinna på en uppsatt position kan få känna av. Idag är det exempelvis inte ovanligt att manliga sammanslutning och sällskap aktivt håller varandra om ryggen för att främja en manlig karriär.

#metoo som exempel

På arbetsplatser som fungerar enligt ålderdomliga manliga hierarkiska strukturer har på senare tid #metoo- rörelsen ställt till oreda. Populära programledare kan inte längre utnyttja sin position till att förgripa sig på kvinnor, skådespelare kan inte längre trycka ned kvinnliga kollegor med sexuella trakasserier. Även inom den akademiska världen har rörelsen vunnit genklang. Skulle du behöva byta jobb efter är det betryggande att veta att det på netjobs.com finns arbeten för akademiker och andra. Har du blivit utsatt kan du dock välja att anmäla till chef, fack eller polis, och stanna kvar på ditt arbete. Det är en rättighet. I Sverige är det en rättighet. Vi var inte först att sträva efter mer jämlikhet mellan kvinnor och män, men vi är absolut inte sist. I stora delar av världen har kvinnor fortfarande ingen talan, och giftermål mot kvinnans vilja är det vanligaste. Våldtäkt inom äktenskap finns inte i stora delar av världen, och mycket jobb återstår. Därför behövs den 8 mars.