Frida Kahlo – feministisk symbol

Frida Kahlo är på samma gång en typisk och otypisk konstnär. Hon är typisk på det sättet att hon inte erkändes under sin levnad – då var hon framförallt känd som ”Diego Riveras fru”. Under 1970-talet började dock konstforskare att ifrågasätta att kvinnor och icke-västerländska konstnärer inte diskuteras i konsthistorien, och i och med detta uppmärksammades Frida Kahlos konstnärskap. Hon har sedermera omtalats som en av de viktigaste konstnärerna under 1900-talet.

Kahlo använde händelser ur sitt eget liv i sin konst, och hennes sätt att skildra kvinnans erfarenheter (utan att kompromissa eller försköna dem) har gjort att hon och hennes konst har blivit symboler för feminismen. Konsten är lätt igenkännbar tack vare dess starka färger, och även den som inte är det minsta konstintresserad skulle sannolikt känna igen ett av Kahlos välkända självporträtt, med de tydliga ögonbrynen och blommorna i håret. Förutom genus ställer Kahlo frågor om klass, etnicitet, identitet och postkolonialism i sin konst.

Om du älskar Kahlo och hennes konst, och skulle vilja besöka hennes födelseort i Mexiko och La Casa Azul, där hon växte upp och där det idag finns ett museum om henne, ska du gå in på Långuider.se. Där kan du nämligen läsa på om olika typer av lån, så att du kan se vilka möjligheter du har att finansiera en sådan resa. Genom att besöka Mexiko kommer du sannolikt att få en djupare förståelse för symboliken i Frida Kahlos konst.