Könslöneskillnader

Idag är det lite så att så fort någon nämner att det finns skillnader mellan könen när det kommer till lön så höjs kritiska röster. De här ofta högljudda rösterna menar att kvinnor väljer fel yrken, är sämre på att löneförhandla och att de är hemma mer med barnen, och därför får sämre lön. Vilken sanningshalt det ligger i det skall vi reda ut nu, och även om det finns andra orsaker som ligger bakom en orättvis lönefördelning. En låg lön leder också till en låg pension. Vi behöver inte fler kvinnliga fattigpensionärer i landet, vi behöver rättvisa lönesättningar.

Hur ser skillnaderna ut?

forskning visar att det finns en förklarlig och en oförklarlig löneskillnad. En förklarlig löneskillnad beror ofta på de faktorer som nämndes ovan. Det är kvinnor som tar ut mer föräldraledighet, som oftare jobbar deltid och som har de lägre betalda jobben. Vi hade kunnat nöja oss med att stanna där och konstatera att det är orsaken. Gräver vi djupare finns också den oförklarliga löneskillnaden. Det är alltså skillnader i löner som inte går att förklaras på något sätt. Det är oftast männen som gynnas här. Den oförklarliga skillnaden har tagit alla faktorer i beaktande, så som utbildningsgrad, ledigheter och andra saker som kan påverka lönenivån. Ändå har vi i Sverige en oförklarlig löneskillnad mellan könen på cirka 5 %. Siffran är något högre i den privata sektorn än i den offentliga.

Konkreta exempel på skillnader

2016 hade kvinnor 88 % av männens lön. För att konkretisera verkligheten vill vi konkretisera detta. Uppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyrån, lonestatistik.se och Medlingsinstitutet. en tandläkare till exempel tjänar väldigt olika beroende på kön. En 30 år gammal tandläkare med mer än två års yrkesutbildning och 2 års erfarenhet tjänar 45 000 kronor i medeltal, förutsatt att tandläkaren är en man. Är samma tandläkare en kvinna ligger medellönen på 26 500. Det är en ytterst stor skillnad som inte bara kan förklaras med att kvinnor är sämre på att löneförhandla. En annan sak man bör ta i beaktande är också att klassiska kvinnoyrken har lägre löner. Sjuksköterskor och barnvårdare tjänar mindre än exempelvis byggnadsarbetare. Varför det blivit så är svårt att säga, men absolut ett problem.