Rosa för flickor, blått för pojkar

Varför ser man egentligen så stor skillnad på pojk- och flickavdelningen i många klädesaffärer? Direkt när man kommer in ser man alla blå kläder för pojkarna och på flickavdelningen lyser det rosa. Om barnet själv får välja, väljer det verkligen då de traditionella färgerna? Förmodligen inte, eftersom de tar den färg som de tycker mest om. Det är inte förrän i 8-10 års ålder som de föredrar de “typiska” färgerna för sitt kön och många gånger efter påtryck av föräldrar eller kompisar.

Förskolans roll av genustänkande

Hu påverkar då könsneutral pedagogik på förskolor, är det något som gör att barnen inte reflekterar vilket kön det är på de andra barnen? Nej, visar forskningen, de reflekterar över om det är en flicka eller pojke men de välje oftare någon av det andra könet att leka med. I de förskoler som arbetar könsneutralt använder personalen hen när de benämner barnen istället för att säga hon eller han. De undviker också att behandla barnen på ett traditionellt sätt som att prata om att flickor är söta och pojkarna starka. Hur detta kommer att påverka barnen när de kommer upp i tonåren finns ännu inga fakta om. Det man önskar genom denna pedagogik är att män och kvinnor ska bli jämlika i framtiden.

Efterfrågan av könsneutrala kläder ökar

Många nätbutiker har börjat sälja mer könsneutrala kläder, även om det är de traditionella färgerna som fortfarande dominerar på de olika avdelningarna. Om man tittar närmare på urvalet kan man se att på flickavdelningen finns det mer av blått och typiska pojkfärger än tvärtom. Här är det kunderna som kan påverka sortimentet genom att köpa och efterfråga mer könsneutrala kläder. Många gånger är det de nätbutiker som säljer märkeskläder, ex. Kids Brand Store, som kommer med nya trender och färgsättningar. Om trenden av könsneutrala kläder ökar hos de stora modehusen så kommer det även att influera de mindre kedjorna att ta efter och ändra i sitt stereotypa sortiment. Om du själv har barn, ta med de till affären och låt de själv välja färger utan påverkan från dig.