Lika möjligheter för både män och kvinnor

Jämställdhet är inte alltid vad det ser ut att vara. Både män och kvinnor är olika. Inte bara mellan könen utan också inom könen. Människan är komplex och har många strängar på sin lyra. Det finns obestridliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Ta bara hårväxten som exempel. Män har mer hår på kroppen än kvinnorna och har oftast hårväxt i ansiktet också i form av skägg och mustasch. Det är också vanligare bland män än bland kvinnor med håravfall. Som tur är finns Nordichair.com som kan avhjälpa håravfall i de flesta fallen.

Det är inte bara skillnad i hårväxt mellan män och kvinnor utan även i muskelmassa rent generellt. Självklart finns det bland kvinnor muskulösa kvinnor och bland män sådana män som inte utvecklat så stora muskler. Men det som gör skillnad i muskelmassa är hormonet testosteron som män har i stor mängd. Istället har kvinnor hormonet östrogen i stor mängd. Som vi alla vet så kan kvinnor föda barn och amma vilket män inte kan. Historiskt har de biologiska funktionerna styrt arbetsfördelningen mellan könen. På grund av barnafödslar och amning har det varit naturligt att kvinnan stannat hemma och mannen med sina större muskler varit ute på jakt.

Den moderna människan är fortfarande en biologisk varelse vilket innebär att män och kvinnor är biologiskt olika varandra. Att vara olika varandra behöver inte betyda att man inte är lika mycket värd. Eftersom män och kvinnor biologiskt sett är olika så betyder det att män och kvinnor kan ha väldigt olika intresseområden. Enligt undersökningar som gjorts om skillnader mellan män och kvinnor har det visat sig att män är generellt mer intresserade av sånt som är kopplat till typiskt manliga yrken. Män har lättare för lokalisering till exempel. Medan kvinnor är mer intresserade av relationer och sociala färdigheter. Både män och kvinnor kan vara mer eller mindre manliga eller kvinnliga. Det har visat sig att när man försökt som i de Nordiska länderna att utplåna de kulturella könsskillnaderna mellan könen så har istället de biologiska skillnaderna börjat sticka ut allt mer. Det är precis som att fler män vill odla skägg för att visa upp sin manlighet och fler kvinnor vill understryka sin biologiska kvinnlighet.

Jämställdhet var aldrig menat att utvecklas så att skillnaderna mellan könen skulle utplånas och att män och kvinnor skulle vara likadana. Kampen för jämställdhet kom av det faktum att män och kvinnor för inte så länge sedan saknade samma möjligheter att ta sig fram i samhället och att försörja sig. Att ha samma möjligheter och samma rättigheter och skyldigheter trots att man är olika till sin natur är naturligt för de flesta människor. Det finns fortfarande länder som kulturellt inte erkänner mäns och kvinnors lika rättigheter till samma möjligheter i samhället. Men bland länder där jämställdhet är väl utvecklat är de flesta överens om att människor ska få ha lika möjligheter även om de är olika till sin natur,