Tre tips till män

Många unga män strävar efter att bli mer jämställda. Efter århundraden av manlig uppfostran från generation till generation kan det vara svårt att ändra sättet att kategoriska människor efter deras kön. Det finns så många berättelser och så mycket inlärt beteende invävt i vad det är att vara människa idag. För att bli mer jämställd måste man jobba aktivt och utmana sig själv. Att dela lika på ansvaret i hemmet har de flesta redan koll på, men jämställdhet är så mycket mer än att bara dela upp hushållssysslorna. Att ändra på attityder och föreställningar är kanske nästa viktiga steg när det allra viktigaste har blivit avklarat. Men det kan vara svårare att förstå och att uppnå, eftersom det kräver att man verkligen ändrar på sitt sätt att vara och tänka. Både män och kvinnor behöver jobba på sina fördomar och sina förutfattade meningar om andra människor om det verkligen ska kunna bli någon förändring i samhället. Här kommer några praktiska tips från kvinnor till män som vill bli mer jämställda.

Utgå inte ifrån att kvinnor vet allt om smink och mode

En vanlig föreställning hos bägge könen är att kvinnor är mycket bättre än män på smink och mode. Detta är en föreställning som är tråkig och exkluderar alla de mode- och sminkintresserade män som idag tar stor plats exempelvis i sociala kanaler som Youtube. Ändå är det många som tycker att det är konstigt när män intresserar sig för detta. Genom att gång på gång leva ut dessa förutfattade meningar så befästs också själva manlighetsnormen, där smink och liknande anses omanligt. Vi tror däremot att smink och mode är något som både män och kvinnor kan roa sig med, utan att förlora sina respektive könstillhörigheter. Världen skulle säkerligen bli roligare och mer livfull om fler intresserade vågade sminka och klä ut sig.

Fråga din tjej om hon brukar använda sexleksaker

Om du är i ett nytt förhållande kanske allt är en dans på rosor, men faktum är att många kvinnor äger och använder sexleksaker till vardags för att överbrygga det så kallade orgasmgapet som blivit allt mer uppmärksammat på senare år. Det kanske kan vara lite pinsamt att ta upp detta i ett nytt förhållande, så hjälp gärna din tjej på traven genom att ta initiativet till att prata om det. Det finns mängder av sexredskap och sexleksaker att utforska tillsammans.

Utgå inte ifrån att kvinnor har en naturlig instinkt att ta hand om barn

Om detta tvistar visserligen de lärde, men vi menar att kunna ta hand om barn och andra försvarslösa varelser som hundvalpar och kattungar inte är något som direkt kommer med modersmjölken. Det kräver mängder med träning och kanske också personliga egenskaper samt ett sant intresse för att kunna ta hand om ett barn. Din manliga arbetskollega som har haft flera småsyskon och besitter en stor empatisk förmåga kan ha mycket större insikt i barnskötsel än din kvinnliga kollega.