Skapa en jämställd arbetsplats

En jämställd arbetsplats är viktigt för att alla anställda ska må bra. Det skapar en bra dynamik och en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till att arbetet går bättre. Som rekryterare är det viktigt att inte bara se till förmåga hos en potentiell anställd. Man måste även se till hur personen kommer att passa in i gruppen. För att generalisera kan man till exempel säga att en arbetsplats med enbart män lätt blir brötig och får en attityd där man inte vågar be om hjälp. Samtidigt kan en arbetsplats med endast kvinnor bli lite skvallrig och skapa en miljö där många pratar bakom ryggen på varandra. Det finns många studier som visar på att en arbetsplats är som bäst när man blandat kön, etnicitet och åldrar.

Att tänka på vid rekrytering

Som rekryterare är det viktigt att alltid ha ett jämställdhetstänk. För att alla ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs det att ingen känner sig utanför, vilket man lätt gör om man känner sig udda i gruppen. Vissa yrken kan vara svårare att hitta en blandad målgrupp till. Men vid en bra rekrytering bör man åtminstone försöka hitta kandidater från olika samhällsgrupper.

De olika grupperingarna är kön, ålder och etnicitet och klasstillhörighet. Den senare är omdebatterad om den ska räknas in men det finns studier som visar på att det gör skillnad. Om alla på en arbetsplats är högt uppsatta akademiker med liknande bakgrund så störs dynamiken på arbetsplatsen. Samma sak gäller om den endast består av anställda utan utbildning och med en sämre bakgrund. Detta är självklart saker man inte ska fråga rakt ut om på en arbetsintervju. Man ska heller inte öppet gå ut med att man söker någon från en viss bakgrund, ålder eller kön. Endast relevant krav ska finnas med så som relevant utbildning, meriter eller tidigare erfarenhet. Men det är bra att ha jämställdhetstänket i bakhuvudet under hela rekryteringsprocessen.

Jämställdhet i värdegrunden

Det blir allt vanligare att företag skriver in jämställdhet i sin värdegrund med målet att arbeta aktivt för den. Detta är ett bra sätt att se seriösa ut för både kunder och potentiella anställda. Samtidigt är det extremt viktigt att den också efterlevs. Vid arbetsintervjuer kan man med fördel informera om hur företaget arbetar för jämställdhet, och fråga vad den man intervjuar har för åsikter i frågan. En jämställd arbetsplats kommer inte enbart uppifrån utan det är något som alla anställda måste arbeta aktivt för. Det är viktigt att alla känner sig inkluderade och lika mycket värda. För precis som vi var inne på i början så är en god arbetsmiljö det absolut enklaste sättet att få sina anställda att utföra ett bättre jobb. En trygg arbetsplats är en bra arbetsplats – för alla.