Kvotering och vad det innebär

Kvotering och vad det innebär

  De senaste åren har det pratats mycket om kvotering i samband med jämställdhet. Kvotering innebär att man på till exempel en arbetsplats tar in personer från en minioritet för att göra arbetsplatsen mer jämställd. Detta kan handla om både ålder, kön och nationaliteter eller vissa funktionsnedsättningar. Positiva röster om kvotering Under 2016 har regeringen i Sverige diskuterat Ett nytt lagförslag, där kvotering måste ske i bolag som har för låg andel kvinnor i styrelsen. För de som inte lyckas ta in tillräckligt många kvinnor sett till antal män väntar höga böter. Förslaget är något radikalt och många röster har Read more »

Feminismens historia

Feminismens historia

  Det är svårt att säga exakt när feminismen som rörelse började, men den tog fart ordentligt i mitten av 1800-talet. Innan dess hade många kämpat för kvinnors rättigheter, men utan inställningen att allt skulle bli jämställt mellan män och kvinnor. En av de viktigaste kämparna under 1800-talet var Emmeline Pankhurst, som var en av grundarna till de nu mera Världskända och filmatiserade suffragetterna. De kvinnliga aktivisterna som deltog i rörelsen verkade hårt i storbritannien och USA under 1800-talet och början av 1900-talet för att göra samhället mer jämställt och ge kvinnor samma rättigheter som män. Deras många kamper lyckades Read more »